Siaya Education Project
Siaya Education Project

VERSLAG VAN HET BESTUUR VAN HET JAAR 2018

Dit jaar vond de eerste bekroning plaats van onze inspanningen van de afgelopen vier jaar: zeven sponsorkinderen deden in december met zeer goed gevolg eindexamen. Vijf daarvan gaan naar de universiteit en twee naar een hogeschool.

De Nederlandse fondsen hebben weer een stevige duit in het zakje gedaan. Van de Gebroeders van den Bosch Stichting kregen we mogelijkheid om een zwangere koe en schapen aan te schaffen. Met bijdragen van andere fondsen hebben we onze koestal fors kunnen uitbreiden.

Daarmee hebben we nu vijf volwassen koeien en drie kalveren. Uit de opbrengst van de boerderij, en vooral de melk betalen we het schoolgeld van negen sponsorkinderen en een toelage aan nog eens zes kinderen. Particuliere sponsors, waaronder 1 uit Kenia zelf, vullen het aantal aan tot nu 24 sponsorkinderen.

De sponsorkinderen werken mee op de boerderij op de zaterdag. Op die manier voelen ze verantwoordelijkheid voor het mede zelfopbrengen van hun schoolgeld.

Van lokale veearts Maureen kregen we waardevolle adviezen om onze veestapel nog beter te verzorgen. Ook reikte ze een boekhoudmethode aan, waarmee we de maandopbrengsten van de boerderij zorgvuldig kunnen bijhouden.

Ook hebben we een maalmachine kunnen aanschaffen, waarmee we zelf voer kunnen samenstellen in een optimale verhouding.

Zeer succesvol was onze samenwerking met de tandartsopleiding van de Vrije Universiteit, ACTA. Twee studenten hebben in september en oktober de weg gebaand voor een structurele stageplaats in Ugunja.

Onze vakantieschool, de Kidstar Academy, heeft dit jaar als vanouds met drie jaarlijkse edities, bijgedragen aan bewustwording en gedragsverandering van de schoolgaande jeugd. Het CSA, het Centre for the Study of Adolescence en de Akila Dada foundation, bleken weer waardevolle partners. Ook de doelgerichte examentraining door topdocenten mist zijn uitwerking niet.

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2018 STICHTING SIAYA

In euro

Activa 8082,69

FONDSEN EN DONATIES

Donaties en fondsen 20061,96

Kosten fondswerving     2642,19

Totaal beschikbaar

Voor doelstelling         17419,77

BESTEDINGEN

Algemeen                     18312,17

Besteed aan

Doelstelling                   16132,77

KOSTEN EIGEN ORGANISATIE

Pr en promotie                   91,96

Eigen organisatie             1195,05

RESULTAAT                     16132,16

Gerard Huybens, secretaris/penningmeester

Advertisement