Siaya Education Project
Siaya Education Project

VERSLAG VAN HET BESTUUR VAN HET JAAR 2017

Met voldoening kijken we terug op het afgelopen jaar 2017, waarin ons project volop in ontwikkeling was.

In Kenia zijn we nu officieel geregistreerd als een community based organisation in Ugunja. Daardoor hopen we op een bredere steun en erkenning van de lokale gemeenschap.

Trots zijn we dat ons eerste sponsorkind, Ruth, met goed gevolg eindexamen heeft gedaan. De overige sponsorkinderen doen het bovengemiddeld goed op school.

Blij zijn we met de ondersteuning door het Centre for the Studies of Adolescence in Nairobi, dat werkt met pedagogisch materiaal dat is ontwikkeld door de Rutgers Stichting.

Ook hebben we een koeienstal-en kippenhok gebouwd en twee koeien aangeschaft. De boerderij is nu een goedlopend bedrijf aan het worden, mede dankzij de inzet van een loonwerker, van onze coördinator die bioloog is en van een vee-arts. De bouw van de boerderij heeft voor werkgelegenheid gezorgd in de regio, en (nog steeds) omzet voor de toeleveringsbedrijven.

Afgezien van het economisch aspect is er ook een symbolisch aspect: scholen en kansarme kinderen hoeven niet weerloos te staan tegenover armoede. De boerderij op het schoolterrein is daarvan een levend bewijs. De boerderij levert aan leerkrachten en aan vaste klanten, maar in de nabije toekomst ook aan hotels.

De sponsorkinderen werken op hun vrije zaterdagmiddag een paar uurtjes mee op de boerderij, en doen zo niet alleen kennis op, maar doen het zelfvertrouwen op dat ze zelf bijdragen aan hun toekomst.

De boerderij is een ecologisch circuit geworden, dat begint als aanplant op de akker en zaad in de groentetuin, verder gaat als voer en via de dieren tot mest wordt dat in de gierput, en uiteindelijk weer op het land terugkomt.

Met name ook hebben we veel kennis opgedaan over het fokken van kippen. Het Kuroiler ras, met sterke kippen en grote eieren, bewijst ons goede diensten. Hun eieren laten we per twee dozijn uitbroeden in het nabijgelegen broedstation in Rangala, tot stand gekomen met steun van de Wereldbank. We experimenteren met de samenstelling van het voer, dat we in 2018 zelf willen malen en mengen met een machine.

We gaan nu de fase in van stapsgewijze professionalisering door het (leren) maken en implementeren van businessplannen.
Samenvattend: ons doel om in Kenia inkomsten te genereren voor het schoolgeld van kansarme, maar getalenteerde, adolescenten uit de regio, is in 2017 een grote stap dichterbij gekomen.

Petra Costerman Boodt, voorzitter

Gerard Huybens, secretaris/penningmeester

 

BALANS 2017

activa

liquide middelen 2910,41

passiva

resultaat 2017 20,269,27

FONDSWERVING

giften en donaties 1834,80
fondsen 23500,00
kosten eigen fondswerving 36,84
kosten externe fondswerving 3403,13

totaal beschikbaar voor doelstelling 21.894,83

BESTEDINGEN

algemeen 18.984,42
besteed aan doelstelling 13.918,89

KOSTEN EIGEN ORGANISATIE

pr en promotie 736,56
eigen organisatie 889,00

RESULTAAT 20.269,27

Advertisement