Hoe de stichting ontstond: interview met Gerard Huybens, bestuurslid van Stichting Siaya

‘Verleg een steen in de rivier’

“In 2014 raakte ik in gesprek met Phoebe, onze huidige ambassadeur, die zelf uit Siaya komt. Ik werk in het onderwijs en haar verhaal over de gebrekkige leef en opleidingssituatie, in Siaya raakte mij. Ik begon spontaan met het inzamelen van geld voor kansarme schoolkinderen in Kenia. Dat waren een meisje, Josephine, en een jongen, Hilary. De inzameling in Nederland liep voorspoedig, en al gauw kon ik het schoolgeld voor Josephine en Hilary betalen.
Het fantastische gevoel dat dat geeft is moeilijk te beschrijven. Mede door mijn toedoen hadden twee kinderen die normaalgesproken tot levenslange armoede en onwetendheid waren veroordeeld, plotseling een toekomst!
En dat met een relatief laag bedrag: gewoon 120 euro rechtstreeks naar hun school overgemaakt en een betaalbewijs ontvangen. Dat is voldoende voor het hele schooljaar. Na ieder semester kreeg ik hun schoolrapport te zien, maar belangrijker nog: heel duidelijk kon ik op hun foto’s volgen hoe de somberheid van Josephine en Hilary in korte tijd veranderde in optimisme en vertrouwen. Hun persoonlijke begeleiding door docenten op Nyasanda Community High school doet daar nog een schepje bovenop. Zowel Josephine als Hilary doen het nu (2018) bovengemiddeld goed op school. Ze zitten in hun examenjaar. Hilary is vastbesloten om arts te worden.

Ik weet dat het sponsoren van een kind een druppel is op een gloeiende plaat. De situatie in heel subsahara Afrika kan ik er niet plotsklaps door verbeteren. Maar ik heb wel concreet twee kinderen geholpen, en daarmee hun hele familie voor zover die er nog is. En de persoonlijke voldoening dat ik “een steen in de rivier verlegd heb”, zoals het lied gaat.*

Siaya Education Project
Inmiddels heb ik een stichting opgericht om voor meer kinderen hetzelfde te kunnen doen. Door het werk van vrijwilligers en een bestuur is er structuur, verantwoording en een stevige financiële basis mogelijk. Heel belangrijk is dat wij nauw samenwerken met docenten in Kenia, onder de noemer: Siaya Education Project.

Op het moment heeft het project 17 sponsorkinderen die steun krijgen, financieel maar ook bij de aanpak van hun studie en leefomstandigheden. We hebben bijvoorbeeld ook vakantieschool en een boerderij waarvan de inkomsten in het project terugstromen en waar de kinderen èn docenten nauw bij betrokken zijn.

Vrijwel dagelijks is er contact over wat er nodig is om de kinderen goed te laten functioneren, dat gaat door de grote armoede veel verder dan studiebegeleiding en studieboeken. We regelen een studietafel en een solar lamp als die er thuis niet is, maar ook een fiets zodat een leerling niet meer voor dag en dauw aan een kilometers lange wandeling hoeft te beginnen of maandverband zodat de meisjes geen dagen hoeven te missen. We proberen de kinderen op alle mogelijke manieren praktisch te ondersteunen. Dat zorgt ervoor dat ze zich beter op hun studie kunnen focussen en dat zien we terug in de geweldige resultaten!

Ik weet zeker dat we het aantal sponsorkinderen kunnen uitbreiden. Gewoon, omdat het leuk en dankbaar is om een kind in Kenia te “hebben”. Ik heb “de mijne” al drie keer persoonlijk ontmoet. Ook via de sociale media vraag ik soms hoe het met hen gaat, en omgekeerd natuurlijk. De betrokken docenten kennen de kinderen heel goed en geven geregeld feedback over de kinderen.

Wie belangstelling heeft voor het sponsorschap kan via onze stichting een voorkeur aangeven voor een jongen of een meisje, en voor de klassen 1 tot en met 4. Onze stichting draagt dan iemand voor. Wie aangeeft maximaal een jaar te willen sponsoren, wordt in principe aan een vierdeklasser voorgesteld, zodat we zeker weten dat het sponsorkind de studie af kan maken.
Een kleinere gift is natuurlijk ook welkom!

Met weinig geld verlegt u een steen in de rivier.

Drs. Gerard J.A. Huybens

Via ons emailadres siayaproject@gmail.com vertel ik u graag meer over het sponsorschap. U kunt zich natuurlijk ook al meteen opgeven!

Zie over ons ook Facebook: Siaya education project, waarop veel foto’s van ons project staan. Onze website is: http://www.siayaproject.nl.

Ons bankrekeningnummer is NL68 INGB 0006 9685 37 t.n.v. SIAYA EDUCATION PROJECT

*  Bram Vermeulen
Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde.
Het water gaat er anders dan voorheen.
De stroom van een rivier hou je niet tegen.
Het water vindt altijd een weg omheen.
Misschien eens gevuld door sneeuw en regen,
neemt de rivier mijn kiezel met zich mee.
Om hem dan glad en rond gesleten,
te laten rusten in de luwte van de zee.
Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde.
Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten,
ik leverde bewijs van mijn bestaan.
Omdat, door het verleggen van die ene steen,
de stroom nooit meer dezelfde weg kan gaan.

Advertisement