sep-logo-2

VERSLAG VAN HET BESTUUR OVER HET JAAR 2019

Afgelopen jaar stond in het teken van onze beginnende samenwerking met Aflatoun International, dat gespecialiseerd is in wereldwijde sociale en financiele educatie.

Om te beginnen lieten we projectleider Paul Oluoch de Aflatoun training volgen in Kampala. Daarna kwam hij in november over naar Nederland om samen met Gerard Huybens de conferentie in Amsterdam bij te wonen.

Daat zijn onder meer veel internationale contacten gelegd. Vooral de samenwerking binnen de Anglophone Africa  groep, geeft het houvast en de context, die we als jonge en groeiende organisatie goed kunnen gebruiken.

Onze eerste lichting van acht sponsorkinderen is in september 2019 gaan studeren aan universiteit en hogeschool. We waren aangenaam verrast door de prestaties van deze kinderen op deze instituten. We zijn ze op afstand blijven coachen.

Ons project en met name onze schoolboerderij trok veel bekijks vanuit de wijde omgeving. Het is natuurlijk ook fantastisch als een school door de verkoop van melk, kippen en groente het eigen leerlingenbestand op peil kan houden. Dit concept kan in principe ook bij andere scholen en instellingen worden toegepast.

Dankzij de steun van Nederlandse fondsen kon een irrigatiesysteem voor onze tuin worden aangelegd, alsmede watertappunten voor de leerlingen. De allerlaatste hand aan dit systeem wordt nu, maart 2020, gelegd, en we zijn heel benieuwd hoeveel de opbrengst uit groente gaat toenemen.

Onze Kidstar Academy, gericht op life skills en examentraining, wordt steeds meer een begrip in de regio. We zien een duidelijk verband tussen frequente deelname aan deze vakantieschool, met name door kinderen uit een zwak milieu, en een goede vervolgopleiding of werkkring.

Het bestuur in Nederland werd gevormd door Marina Kunst en Gerard Huybens, die bij hun werkzaamheden terzijde werden gestaan door Frans Jansen en Sjoerd Kuperus.

BELEIDSPLAN 2020

Zonder de huidige werkzaamheden te veronachtzamen, zetten we de komende drie jaar in op de bouw van een jeugdcentrum, bij voorkeur in of nabij Ugunja town, waar ook al onze boerderij en Kidstar zijn gesitueerd, goed bereikbaar door de doorgaande weg vanuit Kisumu naar Busia.

Daarom zijn we nu met de Stichting Bouwen een traject ingegaan dat is begonnen bij een schetsontwerp en uitloopt op de bouw van het centrum.

We noemen het centrum een Youth Friendly Center, een centrum dus waar kinderen, vooral kansarme kinderen, rust en bescherming kunnen vinden en gebruik kunnen maken van voorzieningen die er thuis en in de omgeving niet zijn of niet toegankelijk zijn.

Op moment hebben we twee Aflatoun+ clubs lopen, een in Ukwala en een in Ugunja, waar we met de adolescenten het curriculum van Aflatoun International doorlopen. Het doel is om in 2020 het aantal van deze clubs uit te breiden.

Ook de financiele ondersteuning vanuit Nederland voor sponsorschappen van 120 euro per jaar per kind willen we graag uitgebreid zien. Een goede ontwikkeling is dat ook vanuit Siaya zelf een aantal kinderen worden gesponsord

Het plan is om aan Siaya een toeristische bestemming te geven. Daartoe hebben we contact met het Nederlandse Resirest.

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019 STICHTING SIAYA

In euro

Activa 6509

FONDSEN EN DONATIES

Donaties en fondsen    11128

Kosten fondswerving     1883

Totaal beschikbaar

Voor doelstelling           8442

BESTEDINGEN

Algemeen                     18449

Besteed aan

Doelstelling                  15761

KOSTEN EIGEN ORGANISATIE

Pr en promotie                     0

Eigen organisatie             803

RESULTAAT                 810

Gerard Huybens, secretaris/penningmeester

Advertisement