Doelstelling 2021

Zoals vastgesteld in onze vergadering van januari 2021, willen we dit jaar werk maken van de bouw van een jeugdcentrum, een zogeheten Youth Friendly Center.

Dat willen we gefaseerd doen, namelijk eerst de aanschaf van twee hectares land, daarna het slaan van een waterput en het aansluiten van elektriciteit. Vervolgens bouwen we een stal voor de eerste koeien en schapen en een kippenhok, en wordt een groentetuin aangelegd.

In feite dupliceren we de bestaande boerderij en groentetuin die we al hebben op het schoolterrein van Nyasanda Community High School in Ugunja.

Een Youth Friendly Center is nodig omdat er in de wijde regio geen voorzieningen zijn voor de jeugd. En dan hebben we het over ‘rustig huiswerk kunnen maken’, sport en cultuur. Ook huisvesten we daar onze huidige activiteiten op het gebied van financiele en sociale educatie.

Tenslotte hopen we er een zogeheten Safe house in te richten voor kwetsbare kinderen uit de regio, die tijdelijk opvang nodig hebben.

De financiering van dit project geschiedt deels uit eigen middelen, en deels uit te werven fondsen.

Terugblik 2020

Het afgelopen jaar is voor ons heel vruchtbaar gebleken, in weerwil van de lockdown en schoolsluiting.

Juist in deze periode hebben wij onze meerwaarde getoond door het middelbare onderwijs gewoon voortgang te laten vinden. Dat wil zeggen in kleine en veilige groepen. Daardoor hebben we de leerachterstand kunnen beperken en ook de leerlingen ‘van de straat’ kunnen houden.

Ook onze sociale en financiele educatie in het kader van onze Kidstar Academy heeft voortgang gevonden. Zoals als altijd In samenwerking met daarin gespecialiseerde lokale personen en organisaties, en met gebruikmaking van het lesmateriaal van Aflatoun International.

Als gevolg van de lockdown hebben we een deel van onze middelen in moeten zetten voor noodvoorzieningen aan de lokale bevolking, zoals voedsel en huisvesting.

Los daarvan hebben we een aantal keer sociaal werk gedaan ten behoeve van gehandicapte bejaarden, zoals we al eerder hadden gedaan en voorlopig ook zullen blijven doen.

In december werd begonnen met de aanleg van twee visvijvers, die uiteindelijk in januari voltooid zijn.

Het bestuur, bestaande uit Marina en Gerard ( in nauw overleg met onze Keniaanse tegenvoeters ) is aangevuld door Col, die ruime ervaring heeft in het bedrijfsleven.

Advertisement